top of page

Wet / vapor blasting

Použití abrazivního média a stlačeného vzduchu pro dosažení požadovaného výsledku na zvoleném povrchu.

Staré díly?

bottom of page